Teksti suurus:

Rahandusministri 20. oktoobri 2015. a määruse nr 38 „Kindlustusmaakleri ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaali aruannete sisu, vorm ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2018
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2018, 7

Rahandusministri 20. oktoobri 2015. a määruse nr 38 „Kindlustusmaakleri ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaali aruannete sisu, vorm ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 20.04.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse kindlustustegevuse seaduse § 193 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 20. oktoobri 2015. a määruse nr 38 „Kindlustusmaakleri ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaali aruannete sisu, vorm ja esitamise kord” § 4 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Vahendustasude all näidatakse kindlustusandjalt, kindlustusvõtjalt, teiselt kindlustusmaaklerilt ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaalilt vahendatud kindlustuslepingu eest saadud ja saada olevad kindlustustegevuse seaduse § 174 lõikes 21 nimetatud tasud. Mitterahalise hüve korral näidatakse tasu hinnangulises rahalises väärtuses.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2018. aasta 1. oktoobril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json