Teksti suurus:

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 25.05.2012, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.05.2012 otsus nr 87

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 02.05.2012

Keskkonnatasude seaduses (RT I, 14.03.2011, 40) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 4 punkti 2 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Püügiõiguse tasu Peipsi järvel kasutatava põhjanooda eest on 1278 kuni 2556 eurot aastas.";

2) paragrahvi 11 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Siseveekogudel, kus riik teeb kulutusi angerjavaru taastootmiseks, määratakse püügiõiguse tasu püügivahendi kohta, millega angerjat püütakse, võttes arvesse kõik kulutused, mis nendel veekogudel eelnenud seitsmenda kuni kaheteistkümnenda kalendriaasta kestel angerja taastootmiseks on tehtud. Selleks jagatakse 30 protsenti nimetatud ajavahemikul angerja taastootmiseks tehtud keskmistest kulutustest sel aastal kasutada lubatud nende püügivahendite arvuga, mille kohta tasu kehtestatakse.";

3) paragrahvi 681 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

"(4) Käesoleva seaduse § 11 lõike 5 redaktsiooni, mis on vastu võetud 2012. aasta 2. mail, kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 2011. aasta 30. detsembrist käesoleva seaduse § 11 lõike 2 punkti 1 alusel 2012. aastaks kehtestatud kutselise kalapüügiõiguse tasu määradele.

(5) Käesoleva seaduse § 11 lõike 5 redaktsioonile, mis on vastu võetud 2012. aasta 2. mail, eelnenud redaktsiooni alusel 2012. aastaks arvestatud kalapüügiõiguse tasu makstakse enammakstud osas tagasi käesoleva seaduse § 44 punkti 1 alusel ja 6. peatükis ettenähtud korras."

Ene Ergma
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json