Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.05.2016
Avaldamismärge:RT I, 25.05.2016, 4

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.05.2016 nr 39

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 13 ning ravimiseaduse § 17 lõike 1, § 19 lõike 5, § 26 lõike 9 punkti 1 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 „Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 31 „Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu” § 5 lõike 1 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) pakendikood.”.

§ 2.  Sotsiaalministri 2. septembri 2004. a määruse nr 106 „Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 2. septembri 2004. a määruses nr 106 „Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) ravimiseaduse § 80 lõike 3 alusel antud pakendikood;”;

2) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 3.  Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 27 „Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruses nr 27 „Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 7 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) pakendikood;”;

2) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) pakendikood;”;

3) paragrahvi 15 lõike 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) pakendikood;”.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Hulgimüügi ostuhindade aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json