Teksti suurus:

Tootjaorganisatsiooni tunnustamisel majanduslikult oluliste liikide loetelu kehtestamine

Tootjaorganisatsiooni tunnustamisel majanduslikult oluliste liikide loetelu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Maaeluminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT I, 25.05.2016, 6

  Tootjaorganisatsiooni tunnustamisel majanduslikult oluliste liikide loetelu kehtestamine

  Vastu võetud 20.05.2016 nr 33

  Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 12 lõike 11 alusel.

  § 1.  Kalapüügitoodete tootmise puhul on majanduslikult olulised liigid kalandusturu korraldamise seaduse § 12 lõike 1 tähenduses:
  1) kilu (Sprattus sprattus balticus);
  2) räim (Clupea harengus membras);
  3) ahven (Perca fluviatilis);
  4) latikas (Abramis brahma);
  5) koha (Sander lucioperca);
  6) särg (Rutilus rutilus);
  7) haug (Esox lucius);
  8) meritint (Osmerus eperlanus);
  9) lest (Platichthys flesus).

  § 2.  Vesiviljelustoodete tootmise puhul on majanduslikult oluline liik kalandusturu korraldamise seaduse § 12 lõike 1 tähenduses vikerforell (Oncorhynchus mykiss).

  Urmas Kruuse
  Minister

  Illar Lemetti
  Kantsler

  /otsingu_soovitused.json