Teksti suurus:

Põllumajandusministri 23. oktoobri 2014. a määruse nr 90 „Toidu ekstraheerimislahusti suhtes esitatavad nõuded, ekstraheerimislahusti kasutamise tingimused ja viisid ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormid” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 25.05.2018, 2

Põllumajandusministri 23. oktoobri 2014. a määruse nr 90 „Toidu ekstraheerimislahusti suhtes esitatavad nõuded, ekstraheerimislahusti kasutamise tingimused ja viisid ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormid” muutmine

Vastu võetud 21.05.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 18 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 23. oktoobri 2014. a määruses nr 90 „Toidu ekstraheerimislahusti suhtes esitatavad nõuded, ekstraheerimislahusti kasutamise tingimused ja viisid ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormid” tehakse järgmised muudatused:

1) normitehnilist märkust 1 täiendatakse tekstiga „, direktiiviga (EL) 2016/1855 (ELT L 284, 20.10.2016, lk 19–20)”;

2) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Ekstraheerimislahustid ja nende kasutamise tingimused ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormid

/otsingu_soovitused.json