Teksti suurus:

Toidu ekstraheerimislahusti suhtes esitatavad nõuded, ekstraheerimislahusti kasutamise tingimused ja viisid ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormid

Toidu ekstraheerimislahusti suhtes esitatavad nõuded, ekstraheerimislahusti kasutamise tingimused ja viisid ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormid - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.05.2018, 3

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Toidu ekstraheerimislahusti suhtes esitatavad nõuded, ekstraheerimislahusti kasutamise tingimused ja viisid ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormid1

Vastu võetud 23.10.2014 nr 90
RT I, 28.10.2014, 9
jõustumine 13.12.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2018RT I, 25.05.2018, 228.05.2018

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 18 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse toidus kasutada lubatud ekstraheerimislahusti (edaspidi ekstraheerimislahusti) suhtes esitatavad nõuded, ekstraheerimislahusti kasutamise tingimused ja viisid ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormid.

  (2) Ekstraheerimislahustina käsitatakse selle määruse tähenduses ainet ja ainete segu, mida kasutatakse toidu või selle komponendi, kaasa arvatud saasteaine lahustamiseks ekstraheerimisprotsessis tooraine, toidu või nende koostisosa või komponendi töötlemisel ning mis eemaldatakse toidust, kuid mille jäägid või derivaadid võivad vältimatul põhjusel sisalduda toidus või selle koostisosas.

  (3) Määruse nõudeid ei kohaldata sellise ekstraheerimislahusti suhtes, mida kasutatakse lisaainete, vitamiinide ja muude toidulisandite valmistamisel, välja arvatud lisas loetletud lisaained, vitamiinid ja muud toidulisandid. Lisaainete, vitamiinide ja muude toidulisandite kasutamine ei tohi põhjustada toidus tervisele ohtlikku ekstraheerimislahusti jääkide sisaldust.

§ 2.   Ekstraheerimislahusti suhtes esitatavad nõuded, ekstraheerimislahusti kasutamise tingimused ja viisid ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormid

  (1) Ekstraheerimislahusti ei tohi sisaldada toksilises koguses elemente ega ühendeid, sealhulgas arseeni mitte üle ühe milligrammi kilogrammi kohta ja pliid mitte üle ühe milligrammi kilogrammi kohta.

  (2) Ekstraheerimislahustit võib turustada, kui selle pakendile, mahutile või etiketile on kantud kergesti nähtavalt, selgesti loetavalt ja kulumiskindlalt järgmine teave:
  1) ekstraheerimislahusti nimetus lisa kohaselt;
  2) selge teave ekstraheerimislahusti kvaliteedi sobivuse kohta toidu või selle koostisosa ekstraheerimiseks;
  3) partii tähistus;
  4) valmistaja, pakendaja või Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud müüja nimi ja aadress2;
  5) ekstraheerimislahusti netokogus mahuühikutes;
  6) vajaduse korral teave ekstraheerimislahusti säilitamise ja kasutamise tingimuste kohta.

  (3) Ekstraheerimislahustit kasutatakse viisil, mis ei saasta toitu. Ekstraheerimislahustid ja nende kasutamise tingimused ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormid on sätestatud lisas.

  (4) Erandina võib lõike 2 punktides 3–6 nimetatud teavet esitada üksnes ekstraheerimislahusti partii saatedokumendil, mis esitatakse enne partii saabumist või koos sellega.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. detsembril 2014. a.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/32/EÜ toiduainete ja toidu koostisosade tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 141, 06.06.2009, lk 3–11), muudetud direktiiviga 2010/59/EL (ELT L 225, 27.08.2010, lk 10–12), direktiiviga (EL) 2016/1855 (ELT L 284, 20.10.2016, lk 19–20).
[RT I, 25.05.2018, 2 - jõust. 28.05.2018]

2Esitatakse juriidilise isiku asukoha aadress, füüsilisest isikust ettevõtja puhul tema ettevõtte asukoha aadress.

Lisa Ekstraheerimislahustid ja nende kasutamise tingimused ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormid
[RT I, 25.05.2018, 2 - jõust. 28.05.2018]

/otsingu_soovitused.json