Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 25.05.2018, 13

Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava“ muutmine

Vastu võetud 22.05.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel.

Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava“ § 2 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Nakkushaiguste epideemilise leviku ohu korral ja Terviseameti ettepanekul võib valdkonna eest vastutava ministri käskkirja alusel immuniseerida riigieelarvest lõikes 1 nimetatud nakkushaiguste vastu kõigis vanuserühmades olevaid isikuid. Terviseamet esitab valdkonna eest vastutavale ministrile põhjendatud ettepaneku, mis sisaldab muu hulgas vaktsiinide koguseid ja sihtrühmi.
(3) Luuüdi siirdamise järel võib immuniseerida riigieelarvest lõikes 1 nimetatud nakkushaiguste vastu ka vastava näidustusega isikuid.“.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json