Teksti suurus:

Immuniseerimiskava

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 25.05.2018, 14

Immuniseerimiskava

Vastu võetud 02.03.2017 nr 9
RT I, 07.03.2017, 18
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.05.2018RT I, 25.05.2018, 1328.05.2018

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsäte

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nakkushaigustevastane immuniseerimiskava (lisa).

§ 2.   Nakkushaigused, mille vastu immuniseeritakse immuniseerimiskava alusel

  (1) Immuniseerimiskava alusel immuniseeritakse järgmiste nakkushaiguste vastu:
  1) tuberkuloos;
  2) B-viirushepatiit;
  3) difteeria;
  4) teetanus;
  5) läkaköha;
  6) poliomüeliit;
  7) leetrid;
  8) punetised;
  9) mumps;
  10) Haemophilus influenzae tüüp b nakkus;
  11) rotaviirusnakkus;
  12) inimese papilloomiviirusnakkus.

  (2) Nakkushaiguste epideemilise leviku ohu korral ja Terviseameti ettepanekul võib valdkonna eest vastutava ministri käskkirja alusel immuniseerida riigieelarvest lõikes 1 nimetatud nakkushaiguste vastu kõigis vanuserühmades olevaid isikuid. Terviseamet esitab valdkonna eest vastutavale ministrile põhjendatud ettepaneku, mis sisaldab muu hulgas vaktsiinide koguseid ja sihtrühmi.
[RT I, 25.05.2018, 13 - jõust. 28.05.2018]

  (3) Luuüdi siirdamise järel võib immuniseerida riigieelarvest lõikes 1 nimetatud nakkushaiguste vastu ka vastava näidustusega isikuid.
[RT I, 25.05.2018, 13 - jõust. 28.05.2018]

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Lisa Immuniseerimiskava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json