Teksti suurus:

Immuniseerimiskava

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 25.05.2018, 14

Immuniseerimiskava

Vastu võetud 02.03.2017 nr 9
RT I, 07.03.2017, 18
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.05.2018RT I, 25.05.2018, 1328.05.2018

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsäte

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nakkushaigustevastane immuniseerimiskava (lisa).

§ 2.  Nakkushaigused, mille vastu immuniseeritakse immuniseerimiskava alusel

 (1) Immuniseerimiskava alusel immuniseeritakse järgmiste nakkushaiguste vastu:
 1) tuberkuloos;
 2) B-viirushepatiit;
 3) difteeria;
 4) teetanus;
 5) läkaköha;
 6) poliomüeliit;
 7) leetrid;
 8) punetised;
 9) mumps;
 10) Haemophilus influenzae tüüp b nakkus;
 11) rotaviirusnakkus;
 12) inimese papilloomiviirusnakkus.

 (2) Nakkushaiguste epideemilise leviku ohu korral ja Terviseameti ettepanekul võib valdkonna eest vastutava ministri käskkirja alusel immuniseerida riigieelarvest lõikes 1 nimetatud nakkushaiguste vastu kõigis vanuserühmades olevaid isikuid. Terviseamet esitab valdkonna eest vastutavale ministrile põhjendatud ettepaneku, mis sisaldab muu hulgas vaktsiinide koguseid ja sihtrühmi.
[RT I, 25.05.2018, 13 - jõust. 28.05.2018]

 (3) Luuüdi siirdamise järel võib immuniseerida riigieelarvest lõikes 1 nimetatud nakkushaiguste vastu ka vastava näidustusega isikuid.
[RT I, 25.05.2018, 13 - jõust. 28.05.2018]

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Lisa Immuniseerimiskava