Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. novembri 2021. a määruse nr 51 „Riigimetsa majandajatele aastateks 2022–2026 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 25.05.2022, 5

Keskkonnaministri 17. novembri 2021. a määruse nr 51 „Riigimetsa majandajatele aastateks 2022–2026 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine” muutmine

Vastu võetud 23.05.2022 nr 21

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 45 lõike 5 alusel.

Keskkonnaministri 17. novembri 2021. a määruse nr 51 „Riigimetsa majandajatele aastateks 2022–2026 riigimetsas uuendusraie optimaalse pindala määramine” §-d 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Riigimetsas uuendusraie optimaalne pindala aastatel 2022−2026

Riigimetsas aastateks 2022–2026 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi ja riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:


Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd

Kuusk

Kask

Haab

Teised puuliigid

Kokku

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

16 200

10 150

16 675

4425

5000

52 450

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

400

300

375

40

135

1250

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

71,5

40

178

7,5

37

334

Luua Metsanduskool

80

45

75

5

10

215

Luua Metsanduskool Tihemetsa metskond

90

30

95

60

20

295

KOKKU

16 841,5

10 565

17 398

4537,5

5202

54 544

§ 2. Riigimetsas aastal 2022 uuendusraie optimaalne pindala

Riigimetsas aastaks 2022 uuendusraie optimaalne pindala, sealhulgas männikute, kuusikute, kaasikute ja haavikute pindala puuliikide viisi ja riigimetsa majandajate kaupa on järgmine:


Riigimetsa majandaja

Uuendusraiete pindala (ha)

Mänd

Kuusk

Kask

Haab

Teised puuliigid

Kokku

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

3240

3330

3335

885

1000

11 790

Kaitseministeeriumi valitsemisalas

Riigimetsa Majandamise Keskus

80

60

75

8

27

250

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond

14,3

8

35,6

1,5

7,4

66,8

Luua Metsanduskool

16

9

15

1

2

43

Luua Metsanduskool Tihemetsa metskond

18

6

19

12

4

59

KOKKU

3368,3

3413

3479,6

907,5

1040,4

12 208,8

”.

Erki Savisaar
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json