Teksti suurus:

Ohjeldusmeetmete rakendamise jälgimise sagedus, ohjeldusmeetme rakendamise järgse vestluse läbiviimise ning ohjeldusmeetme rakendamise kohta isikule selgituste andmise tingimused ja kord ning Terviseametile ohjeldusmeetmete rakendamisest teavitamise kord ja esitatavate andmete loetelu

Ohjeldusmeetmete rakendamise jälgimise sagedus, ohjeldusmeetme rakendamise järgse vestluse läbiviimise ning ohjeldusmeetme rakendamise kohta isikule selgituste andmise tingimused ja kord ning Terviseametile ohjeldusmeetmete rakendamisest teavitamise kord ja esitatavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.07.2012, 3

Ohjeldusmeetmete rakendamise jälgimise sagedus, ohjeldusmeetme rakendamise järgse vestluse läbiviimise ning ohjeldusmeetme rakendamise kohta isikule selgituste andmise tingimused ja kord ning Terviseametile ohjeldusmeetmete rakendamisest teavitamise kord ja esitatavate andmete loetelu

Vastu võetud 19.07.2012 nr 29

Määrus kehtestatakse psühhiaatrilise abi seaduse § 141 lõike 3, § 143 lõike 2 ja § 144 lõike 2 alusel.

§ 1.   Ohjeldusmeetmete rakendamise jälgimise sagedus

  (1) Ohjeldusmeetme rakendamise jälgimine toimub psühhiaatrilise abi seaduse § 141 lõigetes 1 ja 2 sätestatud korras.

  (2) Ravimite abil ohjeldamisel peab tervishoiutöötaja ravimi toimet arvestades hindama isiku seisundit vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord tunni jooksul kuni ohjeldusmeetme rakendamise lõpetamiseni ja ravimi toime lõppemiseni.

  (3) Mehaanilisel ohjeldamisel peab tervishoiutöötaja hindama isiku seisundit vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord tunni jooksul kuni ohjeldusmeetme rakendamise lõpetamiseni.

  (4) Eraldusruumi paigutamisel peab tervishoiutöötaja hindama isiku seisundit vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord iga 15 minuti jooksul kuni ohjeldusmeetme rakendamise lõpetamiseni.

  (5) Ohjeldusmeetme rakendamisel peab arst hindama isiku seisundit ja ohjeldusmeetme rakendamise vajadust vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nelja tunni jooksul kuni ohjeldusmeetme rakendamise lõpetamiseni.

§ 2.   Selgitused ohjeldusmeetme rakendamise kohta

  (1) Tervishoiutöötaja selgitab ohjeldusmeetme rakendamise käigus isikule:
  1) ohjeldusmeetme rakendamise põhjuseid;
  2) tegevusi, mida ohjeldusmeetme rakendamisel kasutatakse.

  (2) Kui ohjeldusmeetme rakendamise käigus ei ole isiku tervisliku seisundi tõttu selgituste andmine võimalik, selgitab arst isikule ohjeldusmeetme rakendamisega seotud asjaolusid ohjeldusmeetme rakendamise järgsel vestlusel.

§ 3.   Ohjeldusmeetme rakendamise järgne vestlus

  Pärast ohjeldusmeetme rakendamise lõpetamist viib arst esimesel võimalusel isikuga läbi vestluse, mille käigus:
  1) selgitab isikule arusaadaval viisil ohjeldusmeetme rakendamise põhjuseid;
  2) kuulab ära isiku arvamuse;
  3) otsib koos isikuga võimalusi ohjeldusmeetmete rakendamise vältimiseks tulevikus;
  4) teavitab isikut õigusest teha ohjeldusmeetme rakendamise kohta märkusi, mis lisatakse isiku haigusloole;
  5) teavitab isikut õigusest saada psühhiaatrilise abi seaduse § 4 punktis 2 sätestatud korras väljavõte isiku haiguslukku kantud andmetest ohjeldusmeetme rakendamise kohta.

§ 4.   Terviseameti teavitamine ohjeldusmeetme rakendamisest

  (1) Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud kirjalikult teavitama Terviseametit ohjeldusmeetme rakendamisest psühhiaatrilise abi seaduse § 144 lõikes 1 sätestatud juhul.

  (2) Terviseametile tuleb esitada järgmised andmed:
  1) tervishoiuteenuse osutaja nimi;
  2) teate koostaja nimi ja kontaktandmed ning teate koostamise kuupäev;
  3) patsiendi haigusloo number;
  4) ohjeldusmeetme rakendamise põhjus;
  5) rakendatud ohjeldusmeetme liik;
  6) ohjeldusmeetme rakendamise alguse kuupäev ja kellaaeg;
  7) ohjeldusmeetme rakendamise lõpetamise kuupäev ja kellaaeg;
  8) ohjeldusmeetme rakendamise koht;
  9) teave, kas patsiendi suhtes on sama haigusjuhu puhul eelnevalt ohjeldusmeetmeid rakendatud ja eelnevalt rakendatud ohjeldusmeetme rakendamise algus- ja lõpuaeg.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2012. a.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json