Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. juuni 2005. a määruse nr 63 „Lõhkematerjalitehasele esitatavad nõuded” ja 7. augusti 2012. a määruse nr 57 „Lõhkematerjalilaole, lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmisele esitatavad nõuded” muutmise määrus

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 25.08.2017, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. juuni 2005. a määruse nr 63 „Lõhkematerjalitehasele esitatavad nõuded” ja 7. augusti 2012. a määruse nr 57 „Lõhkematerjalilaole, lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmisele esitatavad nõuded” muutmise määrus

Vastu võetud 17.08.2017 nr 46

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja lõhkematerjaliseaduse § 24 lõike 5 alusel.

§ 1.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. juuni 2005. a määruses nr 63 „Lõhkematerjalitehasele esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja lõhkematerjaliseaduse § 24 lõike 5 alusel.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

„(14) Kui tehase ehitusprojektis on üldtunnustatud metoodikat ja ohutu kauguse ulatust mõjutavate ehituslike ja muude meetmetega arvestades tõendatud, et ohutud kaugused erinevad käesolevas määruses sätestatust, lähtutakse ohutute kauguste määramisel tehase ehitusprojektis esitatud arvutustest.”.

§ 2.   Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. augusti 2012. a määruses nr 57 „Lõhkematerjalilaole, lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmisele esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja lõhkematerjaliseaduse § 24 lõike 5 alusel.”;

2) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesolevas paragrahvis sätestatud nõudeid kohaldatakse ka lõhkematerjali hoidmisele välitingimustes asuvas konteineris.”.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json