Teksti suurus:

Rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 25.08.2017, 8

Rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.08.2017 nr 63

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 14 lõike 7 ja § 15 lõike 6 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 22. juuni 2017. a määruse nr 51 „Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu põhimäärus” muutmine

Rahandusministri 22. juuni 2017. a määruse nr 51 „Tolli automaatse numbrituvastussüsteemi andmekogu põhimäärus” § 9 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna „Teabeameti” sõnaga „Välisluureameti”.

§ 2.  Rahandusministri 21. juuni 2017. a määruse nr 44 „Läbivalgustuse piltide andmekogu põhimäärus” muutmine

Rahandusministri 21. juuni 2017. a määruse nr 44 „Läbivalgustuse piltide andmekogu põhimäärus” § 9 lõikes 1 asendatakse sõna „Teabeametil” sõnaga „Välisluureametil”.

§ 3.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 2017. aasta 1. juulist.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler