Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2020
Avaldamismärge:RT I, 25.08.2020, 2

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” muutmine

Vastu võetud 15.08.2020 nr 37

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 32 lõike 8 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1. Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määrust nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind“ täiendatakse 51. peatükiga järgmises sõnastuses:

51. peatükk
Kiirabi täiendav rahastamine kriisi ajal

§ 191. Isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu hüvitamine kriisi ajal

(1) Isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite hind on järgmine:

Teenuse nimetus

Kood

Hind eurodes

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu üheliikmelise brigaadi väljasõidu korral (üks väljasõit)

11247

28,73

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu kaheliikmelise brigaadi väljasõidu korral (üks väljasõit)

11248

55,16

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu kolmeliikmelise brigaadi väljasõidu korral (üks väljasõit)

11249

81,59

(2) Käesolevas paragrahvis sisalduvaid teenuste hindu ja rakendustingimusi rakendatakse üksnes nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 2 lõike 2 tähenduses uudse eriti ohtliku nakkushaiguse levikust tingitud täiendava isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu hüvitamise eesmärgil.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuste hindu rakendatakse alates tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 581 lõike 3 ja § 59 lõike 1 alusel valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud määruses nimetatud valmisoleku taseme väljakuulutamisest Terviseameti poolt.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuste hinnad sisaldavad jäätmekäitluse kulu, mis tekib täiendavalt kasutusele võetud isikukaitsevahendite käitlemisest.

(5) Koodidega 11247, 11248 ja 11249 tähistatud teenuseid rakendatakse kahekuise arvestuse alusel vastavalt Häirekeskuse esitatavale statistikale kiirabibrigaadi pidaja registreeritud väljasõitude kohta.

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel arvestatud isikukaitsevahendite kulu hüvitatakse koefitsiendiga 1,0 juhul, kui kiirabibrigaadi pidajal on võimalik kuludokumentide alusel tõendada vähemalt arvutatud summa ulatuses isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite soetamist Terviseameti poolt välja kuulutatud kõrgendatud valmisoleku taseme kehtimise vältel või kuni 30 päeva jooksul enne kõrgendatud valmisoleku taseme väljakuulutamist. Kui kiirabibrigaadi pidaja soetatud isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu nimetatud perioodil on arvutatud summast väiksem, rakendatakse lõike 5 alusel arvestatud isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu hüvitamisel koefitsienti, et viia hüvitatav summa vastavusse soetatud isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kuludokumentidel esitatud maksumusega.“.

§ 2. Määrus jõustub 1. septembril 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json