Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 25.08.2021, 2

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 23.08.2021 nr 84

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 591 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruses nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Infosüsteemi volitatud töötleja on Sotsiaalkindlustusamet, kes abistab andmesubjekti COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikuga seotud vastavustõendi avalduse täitmisel, menetleb avaldusi ja väljastab vastavustõendeid. Vastavustõendid loob ja edastab Sotsiaalkindlustusametile Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Sotsiaalkindlustusamet volitatud töötlejana tagab vastavustõendite andmeväljastuse õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt, sealhulgas:
1) tagab §-s 142 sätestatu kohase COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikuga seotud vastavustõendi väljastamise andmesubjektile, kes on selleks soovi avaldanud;
2) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
3) peab arvestust väljastatud andmete üle;
4) teavitab infosüsteemi andmete töötlemisel avastatud rikkumistest kohe lõikes 2 nimetatud vastutavat töötlejat ning võtab viivitamata tarvitusele kõik vajalikud abinõud rikkumise lõpetamiseks.”.

Kaja Kallas
Peaminister

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json