Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine struktuuritoetuste valdkonnas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.08.2023
Avaldamismärge:RT I, 25.08.2023, 1

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine struktuuritoetuste valdkonnas

Vastu võetud 18.08.2023 nr 26

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 21. mai 2015. a määruse nr 22 „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020” muutmine

Haridus- ja teadusministri 21. mai 2015. a määrust nr 22 „Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020” täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Mittetoimiv projekt

(1) Mittetoimiv projekt on määruse alusel rahastatud ja alustatud projekt, mille tegevused on lõpetamata ja eesmärgid saavutamata hiljemalt 31.12.2023 ja mis vastab Euroopa Komisjoni teatise „Suunised Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist, Ühtekuuluvusfondist ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist antava abi jaoks vastu võetud rakenduskavade ning ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA II) kohaste piiriülese koostöö programmide lõpetamise kohta (2014–2020)” (ELT C 474, 14.12.2022, lk 1–24, edaspidi Komisjoni teatis) punkti 7 tingimustele.

(2) Pärast 31.12.2023 elluviidavate tegevuste kulusid toetusest ei hüvitata.

(3) Toetuse saaja lõpetab projekti kõik tegevused rakendusüksuse määratud tähtajal, mis peab olema varasem kui 15.02.2027.

(4) Toetuse saaja esitab projekti järeltegevuste kohta aruande rakendusüksuse määratud tähtajal.

(5) Toetuse saaja tagab perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 24 punktides 14 ja 17 toodud kestvuse nõude ja dokumentide ja tõendite säilitamise rakendusüksuse määratud tähtajal, mis on kooskõlas Komisjoni teatise punktiga 11.

(6) Rakendusüksus muudab taotluse rahuldamise otsust toetuse saaja avalduse alusel ja kooskõlastab selle korraldusasutuse, Rahandusministeeriumi ja rakendusasutusega.

(7) Käesoleva määruse paragrahvi 25 punkti 8 kohaldatakse mittetoimiva projekti elluviimisel käesoleva paragrahvi lõikest 5 tulenevate erisustega.”.

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 26. novembri 2015. a määruse nr 50 „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” muutmine

Haridus- ja teadusministri 26. novembri 2015. a määrust nr 50 „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Mittetoimiv projekt

(1) Mittetoimiv projekt on määruse alusel rahastatud ja alustatud projekt, mille tegevused on lõpetamata ja eesmärgid saavutamata hiljemalt 31.12.2023 ja mis vastab Euroopa Komisjoni teatise „Suunised Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist, Ühtekuuluvusfondist ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist antava abi jaoks vastu võetud rakenduskavade ning ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA II) kohaste piiriülese koostöö programmide lõpetamise kohta (2014–2020)” (ELT C 474, 14.12.2022, lk 1–24, edaspidi Komisjoni teatis) punkti 7 tingimustele.

(2) Pärast 31.12.2023 elluviidavate tegevuste kulusid toetusest ei hüvitata.

(3) Toetuse saaja lõpetab projekti kõik tegevused rakendusüksuse määratud tähtajal, mis peab olema varasem kui 15.02.2027.

(4) Toetuse saaja esitab projekti järeltegevuste kohta aruande rakendusüksuse määratud tähtajal.

(5) Toetuse saaja tagab perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 24 punktides 14 ja 17 toodud kestvuse nõude ja dokumentide ja tõendite säilitamise rakendusüksuse määratud tähtajal, mis on kooskõlas Komisjoni teatise punktiga 11.

(6) Rakendusüksus muudab taotluse rahuldamise otsust toetuse saaja avalduse alusel ja kooskõlastab selle korraldusasutuse, Rahandusministeeriumi ja rakendusasutusega.

(7) Käesoleva määruse § 30 lõike 1 punkti 9 kohaldatakse mittetoimiva projekti elluviimisel käesoleva paragrahvi lõikest 5 tulenevate erisustega.”.

Kristina Kallas
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json