Teksti suurus:

Hallhülge jahipidamist puudutavate keskkonnaministri määruste muutmine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.08.2023
Avaldamismärge:RT I, 25.08.2023, 7

Hallhülge jahipidamist puudutavate keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.08.2023 nr 50

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 21 lõike 3 ja § 23 lõike 5 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 28. mai 2022. a määruses nr 29 „Jahipidamise korraldamise alused kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga, või kasutusse andmata jahipiirkonnas või jahimaal või riigi veekogu osas, mis jääb väljapoole jahipiirkonda” § 4 lõikes 1 toodud tabeli read 8, 8.1 ja 8.2 asendatakse reaga 8 järgmises sõnastuses:

8. Hallhüljes

13

§ 2.  Keskkonnaministri 23. mai 2013. a määruses nr 27 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus” § 41 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Igalt kütitud hallhülgelt kogutakse alalõualuu või alalõualuu silmahamba juure 1–2 cm pikkune lõik.”.

Kristen Michal
Kliimaminister

Keit Kasemets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json