Teksti suurus:

Siseministri 27. juuni 2014. a määruse nr 28 „Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 25.09.2014, 1

Siseministri 27. juuni 2014. a määruse nr 28 „Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis” muutmine

Vastu võetud 22.09.2014 nr 39

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Siseministri 27. juuni 2014. a määruse nr 28 „Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis” muutmine

Siseministri 27. juuni 2014. a määruse nr 28 „Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis” § 1 lõikes 1 asendatakse arv „5800” arvuga „5500”, arv „5290” arvuga „5006”, arv „4347” arvuga „4145”, arv „943” arvuga „862” ning arv „510” arvuga „493”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2014. aasta 1. oktoobril.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json