Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2013. a määruse nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 25.09.2018, 1

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2013. a määruse nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba” muutmine

Vastu võetud 20.09.2018 nr 83

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse § 19 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2013. a määruses nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kodulind käesoleva paragrahvi tähenduses on kana, kalkun, pärlkana, hani, part, vutt, tuvi, faasan või nurmkana, kes on üles kasvatatud või keda on peetud aretuseks, liha või toidumunade tootmiseks või uluklinnupopulatsiooni täienduseks.”;

2) paragrahvi 12 punktis 1 asendatakse tekstiosa „ainete kuluga üle 50 tonni aastas” tekstiosaga „lahustite kuluga üle 200 tonni aastas”.

Indrek Saar
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json