Teksti suurus:

Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2019. aastal

Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2019. aastal - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 25.09.2018, 3

Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2019. aastal

Vastu võetud 20.09.2018 nr 85

Määrus kehtestatakse töötuskindlustuse seaduse § 381 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse 2019. aastal tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr.

§ 2. Ülekantavate vahendite määr

  Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali kantakse:
 1) 16,1% töötuskindlustushüvitiste sihtfondi laekunud töötuskindlustusmaksetest;
 2) 16,1% koondamise ja tööandja maksejõuetuse puhul makstavate hüvitiste sihtfondi laekunud töötuskindlustusmaksetest.

§ 3. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Indrek Saar
Kultuuriminister peaministri ülesannetes

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json