Teksti suurus:

Kutseõppe riiklike õppekavade määruste muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.10.2018
Avaldamismärge:RT I, 25.10.2018, 1

Kutseõppe riiklike õppekavade määruste muutmine

Vastu võetud 12.10.2018 nr 30

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

§ 1.   Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 33 „Puhastus- ja kodumajanduse eriala riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 33 „Puhastus- ja kodumajanduse eriala riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 34 „Puidutehnoloogia erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 34 „Puidutehnoloogia erialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 3.   Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 35 „Aianduserialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 35 „Aianduserialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 4.   Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 36 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 36 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 5.   Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 37 „Iluteeninduse erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 37 „Iluteeninduse erialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 6.   Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 38 „Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 38 „Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 7.   Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2014. a määruse nr 40 „Ehituserialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2014. a määruse nr 40 „Ehituserialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 8.   Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2014. a määruse nr 42 „Logistika erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2014. a määruse nr 42 „Logistika erialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 9.   Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2014. a määruse nr 43 „Energeetika ja automaatika erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2014. a määruse nr 43 „Energeetika ja automaatika erialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 10.   Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2014. a määruse nr 44 „Tekstiili-, rõiva- ja nahatöötluse erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2014. a määruse nr 44 „Tekstiili-, rõiva- ja nahatöötluse erialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 11.   Haridus- ja teadusministri 18. juuli 2014. a määruse nr 55 „Meediatehnoloogia erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 18. juuli 2014. a määruse nr 55 „Meediatehnoloogia erialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 12.   Haridus- ja teadusministri 18. juuli 2014. a määruse nr 66 „Toiduainetöötluse erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 18. juuli 2014. a määruse nr 66 „Toiduainetöötluse erialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 13.   Haridus- ja teadusministri 25. juuli 2014. a määruse nr 68 „Põllumajanduserialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 25. juuli 2014. a määruse nr 68 „Põllumajanduserialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 14.   Haridus- ja teadusministri 27. augusti 2014. a määruse nr 70 „Sotsiaaltöö erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 27. augusti 2014. a määruse nr 70 „Sotsiaaltöö erialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 15.   Haridus- ja teadusministri 18. detsembri 2014. a määruse nr 83 „Metsanduserialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 18. detsembri 2014. a määruse nr 83 „Metsanduserialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 16.   Haridus- ja teadusministri 10. augusti 2015. a määruse nr 37 „Kaubanduserialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 10. augusti 2015. a määruse nr 37 „Kaubanduserialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 17.   Haridus- ja teadusministri 10. augusti 2015. a määruse nr 38 „Sekretäri- ja kontoritöö erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 10. augusti 2015. a määruse nr 38 „Sekretäri- ja kontoritöö erialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 18.   Haridus- ja teadusministri 10. augusti 2015. a määruse nr 39 „Käsitöö erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 10. augusti 2015. a määruse nr 39 „Käsitöö erialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 19.   Haridus- ja teadusministri 28. septembri 2015. a määruse nr 44 „Mehaanika ja metallitöö erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. septembri 2015. a määruse nr 44 „Mehaanika ja metallitöö erialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 20.   Haridus- ja teadusministri 29. märtsi 2017. a määruse nr 10 „Muusika erialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 29. märtsi 2017. a määruse nr 10 „Muusika erialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 21.   Haridus- ja teadusministri 20. juuni 2017. a määruse nr 20 „Autoerialade riiklik õppekava” muutmine

Haridus- ja teadusministri 20. juuni 2017. a määruse nr 20 „Autoerialade riiklik õppekava” lisa 1 üldõpingute moodulite kirjelduses asendatakse sotsiaalainete mooduli sisu käesoleva määruse lisaga.

§ 22.   Määruse rakendamine

Käesoleva määrusega muudetud haridus- ja teadusministri määruste alusel koostatud kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

Lisa Üldõpingute moodulite kirjeldused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json