Teksti suurus:

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2014/2015. õppeaastal

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2014/2015. õppeaastal - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2014, 3

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2014/2015. õppeaastal

Vastu võetud 26.05.2014 nr 19
RT I, 27.05.2014, 14
jõustumine 30.05.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.11.2014RT I, 25.11.2014, 128.11.2014

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ja § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.   Riigieksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 2. detsember 2014. a;
  2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – jaanuar 2015. a;
  3) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 6. märts 2015. a;
[RT I, 25.11.2014, 1 - jõust. 28.11.2014]
  4) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 9. märts 2015. a;
[RT I, 25.11.2014, 1 - jõust. 28.11.2014]
  5) eesti keel (kirjalik) – 27. aprill 2015.a;
  6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. aprill 2015. a;
  7) eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–29. aprill 2015. a;
  8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2015. a;
  9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai, 11. mai 2015. a;
  10) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2015. a;
  11) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 8.–11. juuni 2015. a.

  (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on haridus- ja teadusministri 17. septembri 2010. a määruses nr 59 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2014. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe kaudu.

§ 2.   Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2015. a;
  2) eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–26. mai 2015. a;
  3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 27. mai 2015. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 27.–28. mai 2015. a;
  5) eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2015. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 1. juuni 2015. a.

  (2) Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on haridus- ja teadusministri 17. septembri 2010. a määruses nr 59 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2014. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehe kaudu.

§ 3.   Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2015. a;
  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2015. a;
  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–29. mai 2015. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 5. juuni 2015. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2015. a;
  6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2015. a.

§ 4.   Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

  (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 13. mai 2015. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 19. mai 2015. a.

  (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 12. mai 2015. a;
  2) matemaatika (kirjalik)– 14. mai 2015. a;
  3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 20. mai 2015. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json