Teksti suurus:

Rahandusministri 4. juuli 2014. a määruse nr 28 „Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2014, 5

Rahandusministri 4. juuli 2014. a määruse nr 28 „Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine” muutmine

Vastu võetud 19.11.2014 nr 45

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 44 lõike 7 alusel.

Rahandusministri 4. juuli 2014. a määruses nr 28 „Rahandusministri 14. juuni 2011. a määruse nr 30 „Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine” muutmine” (RT I, 10.07.2014, 12) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 3 vormi E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu” (edaspidi määruse lisa 3 vorm E) rida 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12. Kui tegutsete ettevõtjana teatamis- või loakohustusega tegevusalal ning teie poolt esitatud majandustegevusteade ja teile antud tegevusluba on kantud majandustegevuse registrisse või samalaadsesse registrisse, siis esitatud tuludeklaratsiooniga kinnitate, et olete täitnud majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatamise kohustuse. Eraldi kinnitust majandustegevuse registrisse või samalaadsesse registrisse te esitama ei pea.”;

2) määruse lisa 3 vormi E täitmise korra punkt 53 sõnastatakse järgmiselt:

„53. Rida 12. Vormi E esitamisega kinnitab füüsilisest isikust ettevõtja, et ta on täitnud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (edaspidi MsüS) § 30 lõigetes 1, 2 ja 5 sätestatud teatamiskohustuse või, et nimetatud teatamiskohustused puuduvad (MsüS § 30 lõige 7). Enda majandustegevusteadete ja tegevuslubade andmeid saab vaadata teabeväravast eesti.ee või majandustegevuse registri veebilehelt: mtr.mkm.ee.

Kui isik tegutseb erinõuetega tegevusalal s.t et on esitatud majandustegevusteade või on antud tegevusluba ja isik ei esita tuludeklaratsiooni kuue kuu jooksul peale tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega, siis loetakse isik majandustegevusest täielikult loobunuks ning talle antud tegevusload ja majandustegevusteated kustutatakse majandustegevuse registrist või samalaadsest registrist vastavalt MsüS-s sätestatud regulatsioonile.”.

Maris Lauri
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json