Teksti suurus:

Mingi ja kähriku tehistingimustes pidamisele esitatavad täpsustatud nõuded ja farmi tegevusloa sisu täpsustatud nõuded

Mingi ja kähriku tehistingimustes pidamisele esitatavad täpsustatud nõuded ja farmi tegevusloa sisu täpsustatud nõuded - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2014, 11

Mingi ja kähriku tehistingimustes pidamisele esitatavad täpsustatud nõuded ja farmi tegevusloa sisu täpsustatud nõuded

Vastu võetud 20.11.2014 nr 51

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 572 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse täpsustatud nõuded mingi ja kähriku Mandri-Eestis paiknevas farmis tehistingimustes pidamise kohta ja tegevusloa sisu täpsustatud nõuded.

§ 2.   Tarastuse kohta esitatavad nõuded

  (1) Kährikufarm peab olema ümbritsetud ühekordse taraga ja mingifarm kahekordse taraga, kusjuures kahe tara vaheline kaugus peab olema vähemalt 1 meeter.

  (2) Ehituslikult peab:
  1) tara olema vähemalt 2 meetrit kõrge, ulatuma vähemalt 30 cm sügavuseni maa sisse ja maa all 30 cm farmi sisemuse poole;
  2) sissepääs läbi tara (värav) olema ehitatud viisil, mis välistab loomade omal jõul sealtkaudu nii sisse kui ka välja pääsemise;
  3) mingifarmi tara ülemine äär olema varustatud elektrikarjuse või 40 cm laiuse metallkraega;
  4) mingifarmi tara ehitamiseks kasutatav võrk olema silmasuurusega kuni 2,54 × 2,54 cm ja kährikufarmi võrk silmasuurusega kuni 5 × 5 cm.

  (3) Tara siseküljel 1,5 meetri laiusel ribal ja kahe tara vahel ei tohi paikneda peale tara konstruktsioonide muid ehitisi ega suuri esemeid.

  (4) Farmi valdaja peab tagama tara korrasoleku järgmiselt:
  1) tara ja selle konstruktsioone (väravaid jne) tuleb kontrollida vähemalt iga kahe nädala tagant, avastatud puudused tuleb kõrvaldada viivitamata;
  2) tara lähikonnas asuvad puud, mis võivad tarale kukkuda ja selle lõhkuda, peavad olema eemaldatud;
  3) tarast seespool 1,5 meetri laiuselt ja taradevahelisel alal ei tohi rohu kõrgus ületada 5 cm.

  (5) Tara siseküljel piki tara peab olema paigaldatud lahti pääsenud loomade püüdmiseks töövalmis ja mõlemas suunas avatud eluspüügilõksud vähemalt iga 200 meetri järel.

  (6) Kahe tara vahele peab olema paigaldatud lahti pääsenud loomade püüdmiseks töövalmis ja mõlemas suunas avatud eluspüügilõksud vähemalt nurkadesse.

  (7) Eluspüügilõksude töökorras olekut ning loomade lõksu sattumist peab farmi valdaja kontrollima iga päev, avastatud loomad tuleb vabastada ja puudused lõksude töökorras tuleb kõrvaldada viivitamata.

§ 3.   Mingi ja kähriku tehistingimustes pidamise tegevusloa sisu

  Tegevusluba sisaldab:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–3 märgitud ettevõtja andmeid;
  2) farmi asukoha aadressi andmeid;
  3) põhikarja maksimaalset suurust ja põhikarja uuendamiseks toodavate loomade maksimaalset arvu;
  4) tegevusloa kehtivusaega.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 22. veebruari 2008. a määrus nr 7 „Mingi ja kähriku tehistingimustes pidamisele esitatavad nõuded ja loa andmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json