Teksti suurus:

Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2021, 7

Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 06.06.2007 nr 88
RTL 2007, 48, 866
jõustumine 01.07.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.12.2007RTL 2007, 101, 168701.01.2008
17.12.2009RTL 2009, 96, 142401.01.2010
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021
22.11.2021RT I, 25.11.2021, 101.12.2021

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 52 lõike 4 alusel.
[RT I, 25.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

§ 1.   Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu

  (1) Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse (edaspidi volitus) taotleja esitab Põllumajandus- ja Toiduametile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) taotleja ja tema esindaja nimi, isiku- või registrikood ning sidevahendite numbrid;
  2) taotleja asukoha ja tegevuskoha aadress;
  3) taotletava volituse ulatus analüüsitavate näitajate ja toidugruppide kaupa ning kasutatav analüüsimeetod.
[RT I, 25.11.2021, 1 - jõust. 01.12.2021]

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) akrediteerimisasutuse väljastatud laboratooriumi akrediteerimist tõendava tunnistuse ja selle lisa koopia;
  2) [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1424 - jõust. 01.01.2010]
  3) volituse andmise esmakordse taotlemise korral andmed riigilõivu tasumise kohta.

§ 2.   Taotluse menetlemise kord

  (1) Volituse andmise või volituse andmisest keeldumise otsuse teeb Põllumajandus- ja Toiduamet 20 tööpäeva jooksul arvates laboratooriumi kirjaliku taotluse saamisest.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Volituse ulatuse muutmiseks taotletakse uut volitust § 1 kohaselt.

  (3) Volitatud laboratoorium teavitab volituse andmise taotlemisel esitatud andmete või taotlemise ajal laboratooriumis valitsenud tingimuste muutumisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist, viivitamata kirjalikult Põllumajandus- ja Toiduametit.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2007. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json