Teksti suurus:

Veterinaararsti kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu

Veterinaararsti kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2021, 21

Veterinaararsti kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu1

Vastu võetud 23.11.2021 nr 65

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 14 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse veterinaararstile kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (edaspidi koos liikmesriik) ja Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu.

  (2) Määrust kohaldatakse liikmesriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni omandanud isiku veterinaararsti kutsetegevuse loa taotluse menetlemisele Põllumajandus- ja Toiduametis.

§ 2.  Liikmesriigis ja Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

  (1) Veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendab liikmesriigis või Šveitsis välja antud diplom, tunnistus või sertifikaat (edaspidi koos diplom), mis annab õiguse osutada veterinaarteenust veterinaararstina selles riigis, kus kvalifikatsioon omandati.

  (2) Liikmesriigis või Šveitsis tõendab veterinaararsti kvalifikatsiooni Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142) V lisa punktis 5.4.2 nimetatud dokument.

  (3) Enne Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ V lisa punktis 5.4.2 nimetatud võrdluskuupäeva liikmesriigis või Šveitsis välja antud veterinaararsti diplom on kvalifikatsiooni tõendav dokument koos asjaomase riigi pädeva asutuse välja antud tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud veterinaararstina.

  (4) Järgmised diplomid on veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid koos järgmiste tõenditega:
  1) Saksa Demokraatlikus Vabariigis välja antud veterinaararsti diplom või veterinaararsti diplom, mille omanik on alustanud loomaarstiõppe õppekava läbimist enne 3. oktoobrit 1990. aastal, koos Saksa Liitvabariigi pädeva asutuse tõendiga veterinaararstina tegutsemise õiguse kohta ning tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud veterinaararstina;
  2) Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidus välja antud veterinaararsti diplom või veterinaararsti diplom, mille omanik on alustanud loomaarstiõppe õppekava läbimist enne 11. märtsi 1990. aastal, koos Leedu Vabariigi pädeva asutuse tõendiga veterinaararstina tegutsemise õiguse kohta ning tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud veterinaararstina;
  3) Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidus välja antud veterinaararsti diplom või veterinaararsti diplom, mille omanik on alustanud loomaarstiõppe õppekava läbimist enne 21. augustit 1991. aastal, koos Läti Vabariigi pädeva asutuse tõendiga veterinaararstina tegutsemise õiguse kohta ning tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud veterinaararstina;
  4) Jugoslaavia Föderatiivses Sotsialistlikus Vabariigis välja antud veterinaararsti diplom või veterinaararsti diplom, mille omanik on alustanud loomaarstiõppe õppekava läbimist enne 25. juunit 1991. aastal, koos Sloveenia Vabariigi pädeva asutuse tõendiga veterinaararstina tegutsemise õiguse kohta ning tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud veterinaararstina;
  5) Jugoslaavia Föderatiivses Sotsialistlikus Vabariigis välja antud veterinaararsti diplom või veterinaararsti diplom, mille omanik on alustanud loomaarstiõppe õppekava läbimist enne 8. oktoobrit 1991. aastal, koos Horvaatia Vabariigi pädeva asutuse tõendiga veterinaararstina tegutsemise õiguse kohta ning tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud veterinaararstina;
  6) Tšehhoslovakkia Sotsialistlikus Rahvavabariigis välja antud veterinaararsti diplom või veterinaararsti diplom, mille omanik on alustanud loomaarstiõppe õppekava läbimist enne 1. jaanuari 1993. aastal, koos Slovaki Vabariigi või Tšehhi Vabariigi pädeva asutuse tõendiga veterinaararstina tegutsemise õiguse kohta ning tõendiga, mis kinnitab, et isik on tõendi väljaandmisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud veterinaararstina.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. detsembril 2021. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142); muudetud direktiividega 2006/100/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237), 2013/25/ EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 368–375), 2013/55/EL (ELT L 354, 28.12.2013, lk 132–170) ja määrustega (EÜ) nr 1430/2007 (ELT L 320, 06.12.2007, lk 3–11), (EÜ) nr 755/2008 (ELT L 205, 01.08.2008, lk 10–12), (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54), (EÜ) nr 279/2009 (ELT L 93, 07.04.2009, lk 11–12), (EÜ) nr 213/2011 (ELT L 59, 04.03.2011, lk 4–7), (EÜ) nr 623/2012 (ELT L 180, 12.07.2012, lk 9–11) ning otsustega (EL) 2016/790 (ELT L 134, 24.05.2016, lk 135–228), (EL) 2017/2113 (ELT L 317, 01.12.2017, lk 119–220), (EL) 2019/608 (ELT L 104, 15.04.2019, lk 1–91), (EL) 2020/548 (ELT L 131, 24.04.2020, lk 1–104).

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json