Teksti suurus:

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.11.2022
Avaldamismärge:RT I, 25.11.2022, 3

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruse nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 22.11.2022 nr 52

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 64 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 10. septembri 2014. a määruses nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kassaline teenindamine toimub riigieelarve seaduse § 64 lõike 6 punkti 1 täitmisel vajaduse ja võimaluse korral kontsernikontoväliselt Eesti ja välisriikide kontode kaudu.”;

2) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kontsernikontod on Swedbanki AS-is, AS-is SEB Pank, Luminor Banki AS-is, Coop Panki AS-is, AS-is LHV Pank ja Citibank Europe plc-s.”;

3) paragrahvi 36 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Asutus vastutab oma ametnike ja töötajate käesoleva määruse alusel tehtud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest, sealhulgas maksete tegemise õigsuse ja õigeaegsuse eest.”.

Annely Akkermann
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json