Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. veebruari 2003. a määruse nr 28 „Laevatatavatel sisevetel liiklemise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2016, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. veebruari 2003. a määruse nr 28 „Laevatatavatel sisevetel liiklemise kord” muutmine

Vastu võetud 20.01.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 45 lõike 2 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. veebruari 2003. a määruses nr 28 „Laevatatavatel sisevetel liiklemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 5 asendatakse sõna „Piirivalveametit” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametit”;

2) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Laev peab reguleerima oma kiirust vältimaks ülemäärase lainetuse või vaakumi tekitamist, mis võib põhjustada kahjustusi seisvatele või käigus olevatele laevadele või rajatistele. Kiirust tuleb vähendada piisava ajavaruga, seejuures ei tohi laeva kiirus langeda alla kiiruse, mis on vajalik laeva ohutuks tüürimiseks.”;

3) paragrahvi 34 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „Piirivalveameti või kaitsejõudude” tekstiosaga „Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitseväe või Kaitseliidu”.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json