Teksti suurus:

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2016, 6

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 18.01.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 1 ja § 227 lõike 4 alusel.

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruses nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Nõuded kriminaaltoimikule ja kaitseakti näidisvormi kehtestamine”;

2) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Kaitseakti näidisvormi kehtestamine

Määrusega kehtestatakse kaitseakti näidisvorm (lisa 98).”;

3) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisad 1–16, 18–45, 47–58, 60–66, 68–83, 85–97 ja 99–116 tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

/otsingu_soovitused.json