Teksti suurus:

Nõuded kriminaaltoimikule ja kaitseakti näidisvormi kehtestamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2016, 8

Nõuded kriminaaltoimikule ja kaitseakti näidisvormi kehtestamine
[RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

Vastu võetud 16.07.2008 nr 39
RTL 2008, 66, 934
jõustumine 08.08.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.01.2009RTL 2009, 8, 8223.01.2009
01.12.2010RT I, 29.12.2010, 16601.01.2011
31.08.2011RT I, 06.09.2011, 309.09.2011, rakendatakse alates 01.09.2011
15.01.2013RT I, 18.01.2013, 1721.01.2013, rakendatakse alates 01.01.2013
13.02.2013RT I, 26.02.2013, 601.03.2013, rakendatakse alates 01.01.2013
28.07.2014RT I, 31.07.2014, 503.08.2014, rakendatakse alates 01.08.2014
10.04.2015RT I, 17.04.2015, 420.04.2015
17.11.2015RT I, 20.11.2015, 723.11.2015
18.01.2016RT I, 26.01.2016, 629.01.2016

Määrus kehtestatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 1603 lõike 1 ja § 227 lõike 4 alusel ja kooskõlas riigi õigusabi seaduse § 15 lõikega 3 ja § 23 lõikega 3.
[RT I, 26.02.2013, 6 - jõust. 01.03.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

§ 1.   Kaitseakti näidisvormi kehtestamine
[RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

  Määrusega kehtestatakse kaitseakti näidisvorm (lisa 98).
[RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

§ 2.   Kriminaaltoimik

  (1) Kriminaaltoimik on kriminaalasjas kogutud kohtueelse menetluse dokumentide kogum, mis on köidetud ühtse süsteemiga ja ümbritsetud köitekaantega.

  (2) Kriminaaltoimik võib koosneda mitmest köitest, kusjuures ühe köite maht võib olla kuni 250 A4 suuruses lehte. Kriminaaltoimiku lehed ja köited nummerdatakse. Sisukorralehed nummerdatakse eraldi. Mitmest köitest koosnevatel kriminaaltoimikutel nummerdatakse iga köite lehed eraldi.

  (3) Kriminaaltoimiku köitekaaned peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) valmistatud kalandreeritud kartongist (vähemalt 300 g/m²) formaadis 60 cm × 31,5 cm;
  2) köitekaante seljaosa kogulaius on 3–5 cm, kusjuures seljaosal on ettepressitud murdejooned (kolm 1 cm vahega ja kuus 0,5 cm vahega), mis võimaldavad kaant voltida vastavalt toimiku paksusele;
  3) köitekaante tagumise külje parema serva pikendus (9 cm) on volditud kooskõlas kaante seljaosa murdejoontega (kuus ettepressitud tihedat murdejoont 0,5 cm vahega), mis võimaldavad tagakaant kergesti voltida vastavalt toimiku paksusele;
  4) köitekaantele on lisatud kinnitussüsteem: kaks kahest kohast kinnitatavat klambrit, kusjuures aukude vahe on 8 cm;
  5) klamber on valmistatud polüetüleenist või polüpropüleenist; klambri pikendused on mõlemapoolselt hammastatud ja painduvad kriminaaltoimiku sissepoole ning ei tohi kriminaaltoimikust välja ulatuda;
  6) köitekaante värvus on valge.

  (4) Kriminaaltoimiku köitekaante esiküljel märgitakse kriminaalasja number, kuriteo kvalifikatsioon ja kahtlustatava või süüdistatava tuvastamisel tema ees- ja perekonnanimi; kriminaalmenetluse alustamise ja lõpetamise kuupäevad, köite number, arhiivis säilitamise aeg, arhiivi loetelu number, arhiivi andmise kuupäev ja arhiivi number. Köitekaante esisiseküljel peab olema märgitud kriminaalasja menetleja nimetus ja kuupäev, millal kriminaaltoimik menetlejale saabus.

  (5) Kriminaaltoimik algab sisukorralehega, kuhu märgitakse kriminaaltoimikus paiknevad dokumendid ja nende leheküljenumbrid ning märkus prokuratuuri poolt kriminaaltoimikust kriminaalasja seisukohalt tähtsusetu materjali kõrvaldamisest.

§ 3.   Kohtueelse menetluse dokumentide vormide ettevalmistamine
[Kehtetu - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

§ 4.   Rakendussäte

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisad 1–16
[Kehtetud - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

Lisa 17
[Kehtetu - RT I, 18.01.2013, 17 - jõust. 21.01.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

Lisad 18–45
[Kehtetud - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

Lisa 46
[Kehtetu - RT I, 18.01.2013, 17 - jõust. 21.01.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

Lisad 47–58
[Kehtetud - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

Lisa 59
[Kehtetu - RT I, 06.09.2011, 3 - jõust. 09.09.2011, rakendatakse alates 01.09.2011]

Lisad 60–66
[Kehtetud - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

Lisa 67
[Kehtetu - RT I, 18.01.2013, 17 - jõust. 21.01.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

Lisad 68–83
[Kehtetud - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

Lisa 84
[Kehtetu - RT I, 26.02.2013, 6 - jõust. 01.03.2013, rakendatakse alates 01.01.2013]

Lisad 85–97
[Kehtetud - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

Lisa 98 Kaitseakt
[RT I, 06.09.2011, 3 - jõust. 09.09.2011, rakendatakse alates 01.09.2011]

Lisad 99–116
[Kehtetud - RT I, 26.01.2016, 6 - jõust. 29.01.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json