Teksti suurus:

Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2018, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.01.2018 otsus nr 218

Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.01.2018

§ 1.  Looduskaitseseaduse muutmine

Looduskaitseseaduse § 20 lõike 2 kolmandat lauset täiendatakse pärast sõna „piires” sõnadega „või riigitulundusasutuse eelarvest”.

§ 2.  Metsaseaduse muutmine

Metsaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 4 teist lauset täiendatakse pärast sõna „sotsiaalse” sõnaga „, kultuurilise”;

2) paragrahvi 48 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja looduskaitseseaduse § 20 alusel omandamine.”;

3) paragrahvi 54 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „eesmärgil” sõnadega „või looduskaitseseaduse §-s 20 sätestatud riigi ülesande täitmiseks”;

4) paragrahvi 63 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „saamiseks” sõnadega „või looduskaitseseaduse §-s 20 sätestatud riigi ülesande täitmiseks”;

5) paragrahvi 64 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja looduskaitseseaduse § 20 alusel omandamisel valdkonna eest vastutav minister.”;

6) paragrahvi 65 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kaitstavat loodusobjekti sisaldavat kinnisasja omandab RMK looduskaitseseadusega ja selle alusel kehtestatud korda järgides.”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json