Teksti suurus:

2018. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2018, 20

2018. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

Vastu võetud 24.01.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 alusel.

2018. aastal antakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” alusel järgmisi toetusi:
1) tootmis- ja turustamiskavade toetus;
2) kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus;
3) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus;
4) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus;
5) kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus;
6) integreeritud mereseire arendamise toetus;
7) „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json