Teksti suurus:

Valveaja eest prokuröridele lisatasu maksmise kord ja juhud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2018, 22

Valveaja eest prokuröridele lisatasu maksmise kord ja juhud

Vastu võetud 30.03.2011 nr 19
RT I, 01.04.2011, 12
jõustumine 04.04.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.03.2015RT I, 01.04.2015, 104.04.2015
01.09.2016RT I, 06.09.2016, 509.09.2016, osaliselt rakendatakse 1. septembrist 2016. a.
25.01.2018RT I, 26.01.2018, 2129.01.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018. a.

Määrus kehtestatakse „Prokuratuuriseaduse” § 222 lõike 3 alusel.

§ 1.  Lisatasu maksmise alus

  Prokurörile, kes on riigi peaprokuröri kinnitatud valvegraafiku alusel töövälisel ajal kättesaadav ettenägematute või edasilükkamatute teenistusülesannete täitmiseks, makstakse valveaja eest lisatasu.

§ 2.  Valveaja eest lisatasu maksmiseks ettenähtud prokuröride arv

  (1) Lisatasu valveaja eest makstakse valveks ettenähtud prokuröride ametikohtade arvu järgi järgmiselt:
  1) Riigiprokuratuuris kuni üks prokurör;
  2) Lõuna Ringkonnaprokuratuuris kuni kolm prokuröri;
[RT I, 06.09.2016, 5 - jõust. 09.09.2016]
  3) Lääne Ringkonnaprokuratuuris kuni kaks prokuröri;
  4) Põhja Ringkonnaprokuratuuris kuni viis prokuröri;
[RT I, 06.09.2016, 5 - jõust. 09.09.2016]
  5) Viru Ringkonnaprokuratuuris kuni kolm prokuröri.
[RT I, 06.09.2016, 5 - jõust. 09.09.2016]

  (2) Kui Riigiprokuratuuris või ringkonnaprokuratuuris on samal ajal valves rohkem kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud arv prokuröre, jaguneb käesoleva määruse § 3 kohaselt arvutatud lisatasu vastavas prokuratuuris tegelikult valves olevate prokuröride vahel.

§ 3.  Lisatasu suurus

  (1) Prokurörile valveaja eest makstava lisatasu määramise aluseks võetakse prokuratuuriseaduse § 22 lõikes 3 kehtestatud abiprokuröri minimaalne ametipalk. Tunnitasu arvestamisel ametipalgast lähtutakse 169 töötunnist kuus.
[RT I, 26.01.2018, 21 - jõust. 29.01.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018. a.]

  (2) Lisatasu suurus ühe valveaja tunni eest on üheksa protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tunnitasust.
[RT I, 26.01.2018, 21 - jõust. 29.01.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018. a.]

§ 4.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2011. a.

/otsingu_soovitused.json