Teksti suurus:

Kaitseministri 7. märtsi 2013. a määruse nr 12 „Tegevväelase sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohtade palgaastmestik” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 26.01.2023, 4

Kaitseministri 7. märtsi 2013. a määruse nr 12 „Tegevväelase sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohtade palgaastmestik” muutmine

Vastu võetud 25.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 128 lõike 2 alusel.

Kaitseministri 7. märtsi 2013. a määruse nr 12 „Tegevväelase sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohtade palgaastmestik” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Hanno Pevkur
Kaitseminister

Tiina Uudeberg
Kaitseplaneerimise asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Tegevväelase rahuaja ametikohtade palgaastmestik

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json