Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2014, 19

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2014. aastal

Vastu võetud 20.12.2013 nr 77
RT I, 29.12.2013, 14
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2014RT I, 26.02.2014, 1801.03.2014

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 19 lõigete 3 ja 4 ning Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” § 31 lõike 3 alusel.

§ 1.   Püük nakkevõrkudega

  (1) Kaldast arvates ühe kilomeetri laiusel veealal Peipsi järvel, ning kaldast arvates 500 meetri laiusel veealal Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud:
  1) püük nakkevõrkudega 1. jaanuarist 29. veebruarini ja 1. septembrist 31. detsembrini;
  2) kasutada püügil nakkevõrkudega muid silmasuurusi kui 60–80 millimeetrit.

  (2) Kaldast arvates kaugemal kui üks kilomeeter Peipsi järvel ning kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud püük nakkevõrkudega 20. aprillist 5. maini.

  (3) Kaldast arvates kaugemal kui üks kilomeeter Peipsi järvel ning kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud kasutada püügil nakkevõrkudega väiksemat silmasuurust kui 110 millimeetrit.
[RT I, 26.02.2014, 18 - jõust. 01.03.2014]

  (4) Erandina käesoleva paragrahvi lõigetest 2 ja 3 on lubatud kalapüügiseaduse § 134 lõike 3 alusel Peipsi järvele kaldast arvates 1 kilomeetri kaugusele kehtestatud nakkevõrgu püügivõimalusi kasutada 1. märtsist 5. maini jääalusel püügil Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) lõuna poole jääval Peipsi järve osal kaldast arvates 3 kilomeetri laiusel veealal käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud silmasuurusega.
[RT I, 26.02.2014, 18 - jõust. 01.03.2014]

§ 2.   Mõrrapüük

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on mõrrapüügil, sealhulgas tindipüügil, keelatud kasutada mõrra juht- ja karjaaias väiksemat silmasuurust kui 24 millimeetrit ning päras väiksemat silmasuurust kui 20 millimeetrit, välja arvatud alal, mis on kaldast arvates kaugemal kui 5 kilomeetrit, kus on keelatud kasutada mõrra ja kastmõrra juht- ja karjaaias või päras väiksemat silmasuurust kui 60 millimeetrit.

§ 3.   Püügikeelud

  (1) Peipsi järvel on keelatud jääalune kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga.

  (2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud rääbise püük 1.augustist 20. augustini.

  (3) Peipsi järvel on keelatud kalapüük Naelavere peakraavi (Lahe jõe) suudmele lähemal kui 500 m 1. maist 25. maini.

  (4) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud siia ja tindi püük.
[RT I, 26.02.2014, 18 - jõust. 01.03.2014]

§ 4.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

/otsingu_soovitused.json