Teksti suurus:

Põllumajandusministri 4. juuni 2004. a määruse nr 104 „Katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2015, 24

Põllumajandusministri 4. juuni 2004. a määruse nr 104 „Katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu” muutmine

Vastu võetud 18.02.2015 nr 18

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 4 lõike 3 alusel.

Põllumajandusministri 4. juuni 2004. a määruses nr 104 „Katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktid 2, 9, 16, 18, 25 ja 26 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:
„14) lenduvate ainete sisaldus;”;

3) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktidega 29–34 järgmises sõnastuses:
„29) jääksuhkrusisaldus;
30) suhkrusisaldus invertsuhkruna;
31) sulfitid;
32) kõrgemad alkoholid;
33) munakollane;
34) vesiniktsüaniidhape.”.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json