Teksti suurus:

Katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2015, 29

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu

Vastu võetud 04.06.2004 nr 104
RTL 2004, 83, 1319
jõustumine 24.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2015RT I, 26.02.2015, 2401.03.2015

Määrus kehtestatakse «Alkoholiseaduse» § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu.

§ 2.  Katseprotokollis sisalduvad andmed

 (1) Alkoholianalüüside tulemuste kohta koostatavas katseprotokollis peavad olema märgitud:
 1) katseprotokolli väljastaja nimi, asukoht ning aadress ja katseprotokolli tähis;
 2) alkoholi liik, toote nimi ja tarbijapakendi märgistusel näidatud etanoolisisaldus;
 3) katseprotokolli väljastaja pitsatijäljend ja katseprotokollis märgitud tulemuste eest vastutava isiku nimi, ametikoht ning allkiri.

 (2) Alkoholianalüüside tulemuste kohta koostatavas katseprotokollis peavad olema märgitud järgmised vastavalt alkoholi liigile määratud näitajad:
 1) aldehüüdid;
 2) [kehtetu - RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
 3) askorbiinhape;
 4) bensoehape ja bensoaadid;
 5) estrid;
 6) fruktoos;
 7) furfurool;
 8) glükoos;
 9) [kehtetu - RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
 10) kuivekstrakt;
 11) kuivjääk;
 12) lenduvad aluselised lämmastikühendid;
 13) lenduvad happed;
 14) lenduvate ainete sisaldus;
[RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
 15) metanool;
 16) [kehtetu - RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
 17) puskariõlid;
 18) [kehtetu - RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
 19) sahharoos;
 20) sidrunhape;
 21) sorbiinhape ja sorbaadid;
 22) summaarne etanoolisisaldus;
 23) süsihappegaas;
 24) tegelik etanoolisisaldus;
 25) [kehtetu - RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
 26) [kehtetu - RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
 27) üldhappesus;
 28) üldsuhkur;
 29) jääksuhkrusisaldus;
[RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
 30) suhkrusisaldus invertsuhkruna;
[RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
 31) sulfitid;
[RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
 32) kõrgemad alkoholid;
[RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
 33) munakollane;
[RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
 34) vesiniktsüaniidhape.
[RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json