Teksti suurus:

Katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2015, 29

Katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu

Vastu võetud 04.06.2004 nr 104
RTL 2004, 83, 1319
jõustumine 24.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2015RT I, 26.02.2015, 2401.03.2015

Määrus kehtestatakse «Alkoholiseaduse» § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse katseprotokollis sisalduvate andmete loetelu.

§ 2.   Katseprotokollis sisalduvad andmed

  (1) Alkoholianalüüside tulemuste kohta koostatavas katseprotokollis peavad olema märgitud:
  1) katseprotokolli väljastaja nimi, asukoht ning aadress ja katseprotokolli tähis;
  2) alkoholi liik, toote nimi ja tarbijapakendi märgistusel näidatud etanoolisisaldus;
  3) katseprotokolli väljastaja pitsatijäljend ja katseprotokollis märgitud tulemuste eest vastutava isiku nimi, ametikoht ning allkiri.

  (2) Alkoholianalüüside tulemuste kohta koostatavas katseprotokollis peavad olema märgitud järgmised vastavalt alkoholi liigile määratud näitajad:
  1) aldehüüdid;
  2) [kehtetu - RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
  3) askorbiinhape;
  4) bensoehape ja bensoaadid;
  5) estrid;
  6) fruktoos;
  7) furfurool;
  8) glükoos;
  9) [kehtetu - RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
  10) kuivekstrakt;
  11) kuivjääk;
  12) lenduvad aluselised lämmastikühendid;
  13) lenduvad happed;
  14) lenduvate ainete sisaldus;
[RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
  15) metanool;
  16) [kehtetu - RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
  17) puskariõlid;
  18) [kehtetu - RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
  19) sahharoos;
  20) sidrunhape;
  21) sorbiinhape ja sorbaadid;
  22) summaarne etanoolisisaldus;
  23) süsihappegaas;
  24) tegelik etanoolisisaldus;
  25) [kehtetu - RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
  26) [kehtetu - RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
  27) üldhappesus;
  28) üldsuhkur;
  29) jääksuhkrusisaldus;
[RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
  30) suhkrusisaldus invertsuhkruna;
[RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
  31) sulfitid;
[RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
  32) kõrgemad alkoholid;
[RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
  33) munakollane;
[RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]
  34) vesiniktsüaniidhape.
[RT I, 26.02.2015, 24 - jõust. 01.03.2015]

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json