Teksti suurus:

Laevaregistri registrinumbrite moodustamise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2015, 51

Laevaregistri registrinumbrite moodustamise kord

Vastu võetud 23.02.2015 nr 14

Määrus kehtestatakse laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 28 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse laevapereta prahitud laevade registrisse registrinumbrite moodustamise kord.

§ 2.   Registrinumber

  Igale registrisse kantavale laevale määratakse käesoleva määrusega kehtestatud korras kordumatu viiekohaline registrinumber, mis on ühtlasi tema kohta avatud registriosa numbriks.

§ 3.   Registrinumbrite moodustamine

  (1) Laeva registrinumber moodustatakse viiest sümbolist ja on kordumatu.

  (2) Registrinumbri kaks esimest sümbolit on numbrid, mis näitavad laeva registreerimise aastat ja moodustatakse jooksva kalendriaasta numbri viimasest kahest numbrist.

  (3) Registrinumbri kolmandal kohal on laeva kategooriat märkiv tähis mis moodustatakse järgmiselt:
M - kaubalaevad;
P - reisilaevad;
F - kalalaevad;
T - tehnilised- ja abilaevad ning muud laevad;
R - riigihaldusülesandeid täitvad laevad.

  (4) Registrinumbri neljanda ja viienda koha moodustavad numbrid tähistavad kalendriaasta jooksul registreeritud laeva registreerimise järjekorranumbrit.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Teede- ja sideministri 05. juuni 1998. a määrus nr 34 „Laeva registrinumbrite moodustamise korra kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json