Teksti suurus:

Siseministri 18. veebruari 2015. a määruse nr 5 „Maakondade teenetemärkide kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2016, 3

Siseministri 18. veebruari 2015. a määruse nr 5 „Maakondade teenetemärkide kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 19.02.2016 nr 13

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 88 lõike 6 alusel.

§ 1.   Siseministri 18. veebruari 2015. a määruses nr 5 „Maakondade teenetemärkide kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Hiiu maakonna teenetemärk

(1) Hiiu maakonna teenetemärk on Hiiumaa teenetemärk.

(2) Hiiumaa teenetemärk on 32 millimeetri laiuse punaste piitadega halli rinnalindi küljes rippuv reljeefne 42 millimeetri laiune hõberist, millel on Hiiu maakonna vapp. Teenetemärgi tagaküljele on graveeritud tekst „HIIUMAA TÄNAB” ja teenetemärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 26.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

§ 171. Hiiu maakonna teenetemärgi andmine

Hiiu maakonna teenetemärk antakse isikule Hiiu maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud pikaajalise silmapaistva tegevuse ja isikliku eeskuju tunnustamiseks, samuti Hiiu maakonnale au ja tuntust toonud saavutuste tunnustamiseks.“;

3) määrust täiendatakse lisaga 26 „Hiiumaa teenetemärk” (määruse lisa 1).

§ 2.   Käesolevat määrust rakendatakse alates 2016. aasta 24. veebruarist.

Arto Aas
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Hiiumaa teenetemärk

/otsingu_soovitused.json