Teksti suurus:

Rahvusvahelise kaitse taotleja tunnistuse vorm ja sellele kantavate andmete loetelu

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2016, 4

Rahvusvahelise kaitse taotleja tunnistuse vorm ja sellele kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 18.02.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 51 lõike 6 alusel.

§ 1.   Rahvusvahelise kaitse taotleja tunnistusele kantavate andmete loetelu

  (1) Rahvusvahelise kaitse taotleja tunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) rahvusvahelise kaitse taotleja ees- ja perekonnanimi või -nimed;
  2) rahvusvahelise kaitse taotleja isikukood;
  3) rahvusvahelise kaitse taotleja sünniaeg;
  4) rahvusvahelise kaitse taotleja kodakondsus või kodakondsused;
  5) rahvusvahelise kaitse taotleja elukoht;
  6) rahvusvahelise kaitse taotleja foto ja allkiri;
  7) rahvusvahelise kaitse taotleja õigustöötada ja töötamise algusaeg;
  8) tunnistuse väljaandja ja kehtivusaeg;
  9) tunnistuse seerianumber.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud foto peab vastama isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.

§ 2.   Rahvusvahelise kaitse taotleja tunnistuse vorm

  Rahvusvahelise kaitse taotlejale väljastatakse tunnistus, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 4. augusti 2006. aasta määrus nr 52 „Varjupaigataotleja tunnistuse vorm ja sellele kantavate andmete loetelu” tunnistatakse kehtetuks.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Rahvusvahelise kaitse taotleja tunnistuse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json