Teksti suurus:

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2016
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2016, 19

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Vastu võetud 22.02.2016 nr 9

Määrus kehtestatakse täitemenetluse seadustiku § 75 lõike 1 ja § 1771 lõike 6 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „§ 1251 lõike 3” tekstiosaga „, § 1771 lõike 6”;

2) paragrahvi 20 lõikes 2 asendatakse arv „42” arvuga „44”;

3) määrust täiendatakse lisadega 43 ja 44 (lisatud).

§ 2.  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. märtsil.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

Lisa 43 Hoiatus võlgnikule

Lisa 44 Elatisevõlgniku eest tasutud raha arestimise akt

/otsingu_soovitused.json