Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 26.02.2021, 8

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 19.02.2021 nr 11

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 8 lõike 3 ja § 96 lõike 8 alusel.

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruses nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 8 lõike 3” tekstiosaga „§ 8 lõike 3 ja § 96 lõike 8”;

2) punkt 251 tunnistatakse kehtetuks;

3) punkti 252 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui välispiiri maismaapiiripunkti läbiva bussiliini kinnitatud sõiduplaani alusel hakkab liinil sõitma lisabuss, teavitab vedaja sellest Politsei- ja Piirivalveametit.”;

4) punkt 47 tunnistatakse kehtetuks;

5) punkt 51 sõnastatakse järgmiselt:

51. Punase signaalraketi kasutamine on keelatud territoriaal- või sisemerega külgnevas kohaliku omavalitsuse üksuses ning piirivööndis.”;

6) punkt 52 sõnastatakse järgmiselt:

52. Kõik isikud peavad piirivööndis elluviidavast tegevusest teavitama Politsei- ja Piirivalveametit vähemalt 72 tundi enne tegevuse toimumist, kui nende tegevus võib takistada välispiiri valvamist või häirida piirirahu. Tegevusest teavitamisel esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile järgmised andmed:
1) teataja ees- ja perekonnanimi;
2) teataja kontaktandmed;
3) tegevuse toimumise aeg ja koht;
4) tegevuse kirjeldus ja selle asjaolud.”;

7) määruse IV. osa täiendatakse punktiga 521 järgmises sõnastuses:

521. Välispiiri valvamist takistavad või piirirahu häirivad tegevused piirivööndis on järgmised:
1) lõhkamistöö;
2) kaevandustöö;
3) mehitamata õhusõiduki käitamine;
4) õppus;
5) ajujaht;
6) võistlus;
7) muu üritus või tegevus, mis võib takistada välispiiri valvamist või häirida piirirahu.”;

8) punkti 73 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

9) punkt 75 sõnastatakse järgmiselt:

75. Kõik isikud peavad piiriveekogul elluviidavast tegevusest teavitama Politsei- ja Piirivalveametit vähemalt 72 tundi enne tegevuse toimumist, kui nende tegevus võib takistada välispiiri valvamist või häirida piirirahu. Tegevusest teavitamisel esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile punkti 52 alapunktides 1–4 nimetatud andmed.”;

10) määrust täiendatakse punktidega 751 ja 752 järgmises sõnastuses:

751. Välispiiri valvamist takistavad või piirirahu häirivad tegevused piiriveekogul on järgmised:
1) lõhkamistöö;
2) mehitamata õhusõiduki käitamine;
3) allveetegevus;
4) jäätee rajamine;
5) õppus;
6) võistlus;
7) muu üritus või tegevus, mis võib takistada välispiiri valvamist või häirida piirirahu.

752. Kõik isikud peavad sise- või territoriaalmerel korraldatavatest õppustest, üritustest ja võistlustest teavitama Politsei- ja Piirivalveametit vähemalt 72 tundi enne tegevuse toimumist.”.

Kaja Kallas
Peaminister

Kristian Jaani
Siseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json