Teksti suurus:

Siseministri 12. aprilli 2013. a määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2014, 4

Siseministri 12. aprilli 2013. a määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 23.03.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 61 lõike 3 alusel.

Siseministri 12. aprilli 2013. a määruses nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmine muudatus:

paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Määruse § 4 lõiget 2 ei kohaldata politseiametnikule, kes on võetud politseiteenistusse enne 2015. aasta 1. jaanuari.”.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json