Teksti suurus:

Rahvusvahelise kaitse menetlustes andmete esitamise vormid

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2014, 6

Rahvusvahelise kaitse menetlustes andmete esitamise vormid

Vastu võetud 23.03.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 47 lõike 3 ja § 60 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vormide kehtestamine

  Kehtestada:
 1) „Isikuandmete ankeet rahvusvahelise kaitse taotlemisel” vorm (lisa 1);
 2) „Andmed lähedaste sugulaste ja pereliikmete kohta” vorm (lisa 2);
 3) „Elamisloa pikendamise taotlus välismaalasele rahvusvahelise kaitse alusel” vorm (lisa 3).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 21. detsembri 2006. a määrus nr 67 „Varjupaiga ja elamisloa taotluse, ajutise kaitse alusel esitatava elamisloa taotluse ning elamisloa pikendamise taotluse vormid” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2014. aasta 1. aprillil.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa 1 Isikuandmete ankeet rahvusvahelise kaitse menetluses

Lisa 2 Andmed lähedaste sugulaste ja pereliikmete kohta

Lisa 3 Elamisloa pikendamise taotlus välismaalasele rahvusvahelise kaitse alusel

/otsingu_soovitused.json