Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt relvaseaduse muudatustest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2015, 3

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt relvaseaduse muudatustest

Vastu võetud 19.03.2015 nr 35

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 351 lõike 4 ja § 62 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2001. a määruse nr 372 „Sisseveetavate relvade ja laskemoona vastavust nõuetele tollikontrolli tsoonis kontrolliva volitatud asutuse määramine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2001. a määruses nr 372 „Sisseveetavate relvade ja laskemoona vastavust nõuetele tollikontrolli tsoonis kontrolliva volitatud asutuse määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 62 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvis 1 asendatakse sõna „Tolliamet” sõnadega „Maksu- ja Tolliamet”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a määruse nr 179 „Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2007. a määruses nr 179 „Soetamisloa ja relvaloa taotleja tervisekontrolli kord, loa andmist välistavate tervisehäirete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Tervisekontrolli peab läbima kõige varem kolm kuud enne soetamisloa taotlemist või enne relvaloa taotlemist juhul, kui isik ei pea enne taotlema soetamisluba.”;

2) paragrahvi 6 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Tervisetõendi vormistamine ja väljastamine”;

3) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2015. a.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Hanno Pevkur
Siseminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json