Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2015, 7

Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel” muutmine

Vastu võetud 19.03.2015 nr 40

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõike 5 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruses nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) 2015. aastal eraldatakse õpilaskodutoetust koolide pidajatele kokku 1 294 000 eurot.

(2) 2015. aastal eraldatakse õpilaskodutoetust ühe õpilaskodu koha kohta aastas 2000 eurot.”;

2) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015. a.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Helmen Kütt
Sotsiaalkaitseminister haridus- ja teadusministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Õpilaskodutoetuse jaotus koolide pidajate vahel

/otsingu_soovitused.json