Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2019, 2

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” muutmine

Vastu võetud 19.03.2019 nr 30

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 32 lõike 8 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” muutmine

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruses nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse standardkulus järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 17 eurot ja 11 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 8 eurot ja 94 senti tunnis;
3) erakorralise meditsiini tehniku brutopalk on 8 eurot ja 4 senti tunnis;
4) kiirabitehniku brutopalk on 7 eurot ja 56 senti tunnis.”;

2) paragrahvi 13 lõikes 4 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11202

1737,34

Vähendatud koosseisuga reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11243

1349,60

Lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund

11203

    94,66

Lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund

11204

    19,75

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund

11244

    69,99

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund

11245

    15,06

3) paragrahvi 14 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11205

1700,61

Vähendatud koosseisuga arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11206

1312,88

Lisaarstibrigaadi valve – 1 tund

11207

    94,73

Lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund

11208

    19,83

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi valve – 1 tund

11209

    70,07

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund

11210

    15,14

4) paragrahvi 15 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11211

1357,28

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11212

  969,54

Lisaõebrigaadi valve – 1 tund

11213

    72,18

Lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund

11214

    15,54

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi valve – 1 tund

11215

    47,52

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund

11216

    10,85

5) paragrahvi 16 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Täiendava vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11217

  969,54

Arstliku toetusbrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11218

1291,80

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi, mille varustuseks on muu sõiduk kui kiirabiauto, valve – 1 tund

11219

    35,18

6) paragrahvi 17 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Vedu helikopteriga – 1 tund

11220

3177,00

Vedu lennukiga – 1 tund

11221

1069,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Kihnu–Munalaid)

11222

  792,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Munalaid–Manilaid)

11223

  258,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Kihnu–Pärnu)

11224

2706,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Sviby–Rohuküla)

11225

  792,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Laaksaare–Piirissaare)

11226

    72,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Kelnase–Leppneeme)

11227

  363,60

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Tallinn–Aegna)

11228

  409,20

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Kihnu–Munalaid)

11229

1188,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Munalaid–Manilaid)

11230

  384,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Kihnu–Pärnu)

11231

4052,40

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Sviby–Rohuküla)

11232

1188,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Laaksaare–Piirissaare)

11233

  924,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Kelnase–Leppneeme)

11234

  547,20

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Tallinn–Aegna)

11235

  607,20

Vedu parvlaevaga – 1 tund

11237

    27,16

Vedu muu veesõidukiga – 1 km

11238

    15,45

7) paragrahvi 19 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Esmase abi brigaadi ööpäevaringne valve ja arsti telemeditsiinilise konsultatsiooni teenus – 1 kuu

11241

59 219,70

Ööpäevaringne meditsiiniline kaugkonsultatsioon – 1 kuu

11242

   1113,95

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2019. a.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json