Teksti suurus:

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2024, 1

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 20.03.2024 nr 23

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 333 lõike 3 ja maapõueseaduse § 77 lõike 2 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruses nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 3 „Välisõhu saastetasu deklaratsioon” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) määruse lisa 6 „Tuuleenergiast elektrienergia tootmise tasu deklaratsioon” tabelis asendatakse 2. veeru pealkiri „Tuuleelektrijaama nimivõimsus, MWh” pealkirjaga „Tuuleelektrijaama nimivõimsus, MW”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punkt 1 jõustub 1. juulil 2024. aastal.

Kristen Michal
Minister

Keit Kasemets
Kantsler

Lisa 3 Välisõhu saastetasu deklaratsioon

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json