Teksti suurus:

Sotsiaalministri 9. mai 2005. a määruse nr 66 „Kutsehaiguste loetelu” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2024
Avaldamismärge:RT I, 26.03.2024, 16

Sotsiaalministri 9. mai 2005. a määruse nr 66 „Kutsehaiguste loetelu” muutmine

Vastu võetud 22.03.2024 nr 9

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 9. mai 2005. a määruse nr 66 „Kutsehaiguste loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 9. mai 2005. a määruse nr 66 „Kutsehaiguste loetelu” § 6 punktis 58 asendatakse sõnad „kantserogeenideks ja mutageenideks” tekstiosaga „kantserogeenideks, mutageenideks ja reproduktiivtoksilisteks aineteks”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2024. aasta 5. aprillil.

Tiit Riisalo
Majandus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json