Teksti suurus:

Erakooliseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 26.04.2013, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.04.2013 otsus nr 260

Erakooliseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.04.2013

Erakooliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Gümnaasiumi õppekeele määramisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kehtestatud nõuetest, kui gümnaasiumi pidaja osanik, aktsionär, asutaja või liige on riik või kohalik omavalitsus. Nimetatud gümnaasiumis või selle üksikutes klassides võib õpe toimuda eesti keelest erinevas keeles või kakskeelsena, kui erakooli arengukavast lähtuval nõukogu ettepanekul ja kooli pidaja taotlusel annab selleks loa Vabariigi Valitsus.”;

2) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Kui eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, asutaja või liige on riik või kohalik omavalitsus, siis viiakse tema peetava gümnaasiumi põhikirjas enne 2013. aasta 1. septembrit määratud õppekeel käesoleva seaduse § 15 lõikes 11 sätestatuga vastavusse 2016. aasta 1. septembriks.”

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json